ONLINE >>> MUŽI: Přerov - Kadaň 3:1

Mládež - Dokumenty mládeže

Dokumenty mládeže

INTERNÍ PŘEDPISY: Interní předpisy mládeže HC ZUBR Přerov pro trenéry a vedoucí družstev
PRO BRANKÁŘE: Doporučené rozcvičení brankářů
Manuál brankářské výstroje
Manuál trénování hokejových brankářů
PRO HRÁČE: Individuální tréninkový plán pro mládež (14 - 18 let)
Výživa mladých hokejistů
Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti
Školení nových trenérů a rozhodčích, možnost získání licencí
FOTO: Místo v šatně správného hokejisty
Každodenní strava hokejisty
Pitný režim hokejisty
Broušení bruslí
PRO RODIČE: Etika v ledním hokeji - požadavky trenérů ČSLH
Systém komunikace s rodiči hráčů
Souhlas s poskytováním informací o výsledku vzdělávání
Dotazník pro rodiče
Úrazové pojištění pro rok 2013
Zákon o speciálních zdravotních službách
Sportovní prohlídky hráčů ledního hokeje
Dvanáctero omylů z českých zimáků aneb která vlastně bije

Členské příspěvky hráčů

Rozhodnutím představenstva klubu HC ZUBR Přerov se od 1.1.2014 upravují měsíční příspěvky u hráčů, kteří jsou na hostování v jiných klubech a v týdnu trénují v Přerově:

75% celkové částky (po dobu sezóny 1.9. - 30.3.)
100% celkové částky (po dobu mimo sezónu)

Koncepce klubu a pravidla nasazování hráčů do utkání

- nasazování do utkání si rozhoduje trenér, který zodpovídá za vyrovnané vytěžování všech hráčů podobné výkonnosti a ročníku

- nominace je na základě přístupu k tréninku, výkonům na ledě i mimo led a hlavně chování ve škole a utkáních

- všichni treneři si vedou podrobnou nominaci všech hráčů a jejich nasazování v utkání

- hráči a rodiče jsou povinni se při neúčasti na tréninku písemně či telefonicky omluvit z tréninku, pokud hráč nebude omluven z tréninku, toto může být důvodem z vyřazení z nominace, pokud se hráč bez odůvodnění nezůčastní utkání, toto může vést k vyřazení z nominace dlouhodobě či vyřazení z týmu

- hráči nebudou nominováni do utkání v případě porušení či porušování nařízení trenerů /trénink, šatna, autobus aj./

- trenéři nebudou písemně ani osobně se zodpovídat za nominaci hráčů k utkáním, v případě toho že někdo z hráčů či rodičů má připomínky k nasazování do utkání, musí oslovit písemně trenérskou radu HC ZUBR Přerov prostřednictvím sportovního manažera klubu. Trenérská rada toto projedná, přijme stanovisko a písemně bude tazatele informovat

Trenérské desatero

Každý hlavní trenér družstva mládeže HC ZUBR Přerov je garantem:

1. Stabilní pozitivní a radostné pracovní atmosféry uvnitř svého družstva.
2. Sehranosti realizačního týmu a aktivity všech jeho členů ve prospěch družstva.
3. Důslednosti a náročnosti směrem ke svým hráčům.
4. Celkové týmové disciplíny svého družstva na ledě i mimo led.
5. Vytváření návyků maximálního nasazení a kvalitního provedení u svých hráčů.
6. Vytváření trvalého stavu touhy po vítězství a po týmovém úspěchu u družstva.
7. Soustavného opakování klíčových dovedností a činností v tréninku i v utkání.
8. Vysoké četnosti a pestrosti v tréninku používaných herních forem.
9. Kvalitní komunikace s rodiči hráčů i jejich informovanosti
10. Výchovy kvalitních mladých sportovců i lidí v rámci sportovní přípravy družstva.