INFORMACE K PRODEJI PERMANENTNÍCH VSTUPENEK |  Aktuální počet prodaných permanentek: 336 (stav k 9.7.)

PRESS akreditace

Žádost o novinářskou akreditaci
Typ akreditace:
Pro zápas:
Jméno:
Příjmení:
Název média:
Typ média:
Telefon na redaktora:
Telefon do redakce:
E-mail:
Prosíme, vyplňte všechny uvedené položky.
Kontaktní osoba pro udělování akreditací: Aleš Novotný | e-mail: novotny@hokejprerov.cz | telefon 605 741 943

Pravidla akreditací HC ZUBR Přerov pro sezonu 2018/2019

  • Vstup novinářům na domácí zápasy HC ZUBR Přerov v CHANCE LIZE bude umožněn jen s platnou akreditací vydanou klubem. Akreditace se vydává pouze oficiálním médiím a výhradně prostřednictvím výše uvedeného formuláře (na jiné formy žádostí nebude brán zřetel).
  • Žádost o jednorázovou akreditaci musí být odeslána nejpozději 24 hodin před začátkem utkání. V rámci jedné redakce je možné požádat maximálně o dvě akreditace.
  • Akreditace bude připravena k převzetí na pokladně MEO Arény vždy hodinu před začátkem utkání (nebude-li v potvrzující e-mailové zprávě uvedeno jinak).
  • Akreditace je nepřenosná a platí pouze pro osobu, které byla vydána. Součástí žádosti o akreditaci musí být telefonický kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
  • Klub HC ZUBR Přerov si z kapacitních důvodů vyhrazuje právo omezit počet akreditovaných novinářů na konkrétní utkání.
  • Pro akreditované novináře platí stejné podmínky a návštěvní řád, jako pro ostatní návštěvníky pohybující se v prostorách MEO Arény.
  • Akreditovaní novináři se zavazují respektovat povinnost provádět veškeré rozhovory s hráči a se členy realizačního týmu pouze v prostorách MIX zóny (tunel pod LED tabulí do šaten). Do těchto prostor bude po utkání umožněn vstup pouze po předložení platné akreditace.
  • Prostor pro focení mezi střídačkami je omezen na jedno místo a je vyhrazen pouze klubovým fotografům. Jinak je možné focení z míst okolo ledové plochy.
  • Klub HC ZUBR Přerov si vyhrazuje právo akreditaci neudělit a při porušení pravidel platnost akreditace ihned ukončit.
Souhlasím se všemi výše uvedenými pravidly: