DĚKUJEME FANOUŠKŮM A PARTNERŮM KLUBU ZA PODPORU HC ZUBR PŘEROV V SEZONĚ 2022/2023

PRESS akreditace

Žádost o novinářskou akreditaci
Typ akreditace:
Pro zápas:
Jméno:
Příjmení:
Název média:
Typ média:
Telefon na redaktora:
Telefon do redakce:
E-mail:
Pro odeslání žádosti o novinářskou akreditaci je nutné vyplnit všechny položky.
Kontaktní osoba pro udělování akreditací:
Aleš Novotný (media manažer HC ZUBR Přerov) | e-mail: novotny@hokejprerov.cz | telefon: 605 741 943

Pravidla akreditací HC ZUBR Přerov pro sezonu 2022/2023

 • Vstup novinářům na domácí zápasy HC ZUBR Přerov v přípravném období a v Chance lize bude umožněn jen s platnou akreditací vydanou klubem.
 • Akreditace se vydává pouze oficiálním médiím a výhradně prostřednictvím výše uvedeného formuláře (na jiné formy žádostí nebude brán zřetel).
 • Žádost o jednorázovou akreditaci musí být odeslána nejpozději 24 hodin před začátkem utkání.
 • V rámci jedné redakce je možné požádat maximálně o dvě akreditace.
 • Akreditace bude připravena k převzetí na pokladně MEO Arény vždy hodinu před začátkem utkání (nebude-li v potvrzující e-mailové zprávě uvedeno jinak).
 • Akreditace je nepřenosná a platí pouze pro osobu, které byla vydána. Součástí žádosti o akreditaci musí být telefonický kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
 • Klub HC ZUBR Přerov si z kapacitních důvodů vyhrazuje právo omezit počet akreditovaných novinářů na konkrétní utkání.
 • Pro akreditované novináře platí stejné podmínky a návštěvní řád, jako pro ostatní návštěvníky pohybující se v prostorách MEO Arény.
 • Akreditovaní novináři se zavazují respektovat povinnost provádět veškeré rozhovory s hráči a se členy realizačního týmu pouze v prostorách MIX zóny (tunel pod LED tabulí do šaten). Do těchto prostor bude po utkání umožněn vstup pouze po předložení platné akreditace.
 • Prostor pro focení mezi střídačkami je omezen na jedno místo a je vyhrazen pouze klubovým fotografům. Jinak je možné focení z míst okolo ledové plochy.
 • Klub HC ZUBR Přerov si vyhrazuje právo akreditaci neudělit a při porušení pravidel platnost akreditace ihned ukončit.
Souhlasím se všemi výše uvedenými pravidly: