VŠEM FANOUŠKŮM I PARTNERŮM KLUBU DĚKUJEME ZA PODPORU V SEZONĚ 2017/2018.

PRESS akreditace

Žádost o novinářskou akreditaci
Typ akreditace:
Pro zápas:
Jméno:
Příjmení:
Název média:
Typ média:
Telefon na redaktora:
Telefon do redakce:
E-mail:
Prosíme, vyplňte všechny uvedené položky.
Kontaktní osoba pro udělování akreditací: Aleš Novotný | e-mail: novotny@hokejprerov.cz | telefon 605 741 943

Pravidla akreditací HC ZUBR Přerov pro sezonu 2017/2018

Vstup novinářům na domácí zápasy HC ZUBR Přerov ve WSM lize bude umožněn jen s platnou akreditací vydanou klubem. Akreditace se vydává pouze oficiálním médiím a výhradně prostřednictvím výše uvedeného formuláře (na jiné formy žádostí nebude brán zřetel).

Žádost o jednorázovou akreditaci musí být odeslána nejpozději 24 hodin před začátkem utkání. V rámci jedné redakce je možné požádat maximálně o dvě akreditace.

Akreditace bude připravená k převzetí na pokladně MEO Arény vždy hodinu před začátkem utkání (nebude-li v potvrzující e-mailové zprávě uvedeno jinak).

Akreditace je nepřenosná a platí pouze pro osobu, které byla vydána. Součástí žádosti o akreditaci musí být telefonický kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.

Klub HC ZUBR Přerov si z kapacitních důvodů vyhrazuje právo omezit počet akreditovaných novinářů na konkrétní utkání.

Pro akreditované novináře platí stejné podmínky a návštěvní řád, jako pro ostatní návštěvníky pohybující se v prostorách MEO Arény.

Akreditovaní novináři se zavazují respektovat povinnost provádět veškeré rozhovory s hráči a se členy realizačního týmu pouze v prostorách MIX zóny (tunel pod LED tabulí do šaten). Do těchto prostor bude po utkání umožněn vstup pouze po předložení platné akreditace.

Prostor pro focení mezi střídačkami je omezen na jedno místo a je vyhrazen pouze klubovým fotografům. Jinak je možné focení z míst okolo ledové plochy.

Klub HC ZUBR Přerov si vyhrazuje právo akreditaci neudělit a při porušení pravidel platnost akreditace ihned ukončit.

Souhlasím se všemi výše uvedenými pravidly: