ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Litoměřice - Přerov 2:1 | JUNIOŘI: Přerov - Písek 3:4 | DOROST: Olomouc - Přerov 3:0

Diskusní fórum - registrace

Registrace budou platné pro všechna diskusní fóra s registrací na webech eSports.cz . Pokud již máte registraci z jiného webu eSports.cz, tak platí i zde.

Základní registrace uživatelského jména je zdarma, stačí jen jedno potvrzení odkazu ve zprávě, která vám po registraci přijde na vaši emailovou adresu. Pokud se chcete stát "profi" uživatelem a využívat tak některé výhody a rozšířené funkce diskusního fóra, pak se po úspěšné registraci přihlásíte do editace uživatele (odkaz v dolní části diskusního fóra) a zašlete jedinou SMS zprávu podle pokynů.

Zadané údaje slouží pouze pro potřeby registrace a nebudou nikde zveřejňovány.

Registrace, která bude více než 2 roky neaktivní, bude smazána

Při registraci si prosím dejte pozor ná následující:
 • uživatelské jméno nesmí obsahovat mezeru (místo ní zkuste podtržítko), zavináč a křížek #
 • jedna emailová adresa může být použita pouze pro jedno uživatelské jméno
 • pozor na mezery, diakritiku, čárky a jiné překlepy v emailové adrese!
 • pozor, aby email s potvrzovacím odkazem neskončil ve vaší schránce v koši se spamem, v případě nastavení přísných pravidel vaší email. schránky
Pokud po registraci neobdržíte potvrzující email, nebo se rozhodnete registraci změnit, použijte prosím
EDITACI REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ
Registrace do diskusního fóra

Tučně označené položky jsou povinné. Na emailovou adresu vám bude zaslán aktivační email.

POZOR! Pro použití nicku na tomto diskusním fóru je nutné vyplnit i jméno, příjmení a mobilní telefon. Pro ověření správně zadaného mobilu budete poté muset účet aktivovat zasláním zpoplatněné SMS zprávy.


Registrační podmínky

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností eSports.cz, s.r.o.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní společnost eSports.cz, s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Tyto Smluvní ujednání upravují užívání následujících internetových serverů Uživatelem:

www.hc-slavia.cz
www.hc-vsetin.cz
www.hcorli.cz
www.hcbilitygri.cz
www.hokejcb.cz
www.hokejkv.cz
www.hcplzen.cz
www.hcdukla.cz
www.hstrebic.cz
www.hc-kometa.cz
www.hcusti.cz
www.skkadan.cz
www.klhchomutov.cz
www.hchk.cz
www.klhvajgar.cz
www.lhkjestrabiprostejov.cz
www.ihcpisek.cz
www.hcslezan.cz
www.hokejsumperk2003.cz
www.hc-klatovy.cz
www.hokejpelhrimov.cz
www.dynamocb.cz
www.fcvysocina.cz
www.hokejbenatky.cz
www.hklevslany.cz
www.hcklasterec.cz
www.hcvrchlabi.cz
www.hcvm.cz
www.hokejprerov.cz
www.hkjestrabi.cz
www.hcocelari.cz
www.shkhodonin.cz
www.hc-chrudim.cz
www.hcceskalipa.cz
www.hokejzr.cz
www.hokejchat.cz
www.fcvsetin.cz
www.hbcplzen.cz
www.hbc-karvina.cz
www.fksokolov.cz
www.mfkkarvina.cz
a případně další weby provozované eSports.cz.

Pravidla užívání Služby
 1. Služba slouží k diskutování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, k seznamování, atp. Služba dále slouží k vznášění dotazů na opovědné osoby z řad provozovatelů internetových stránek a dalších subjektů, souvisejících se stránkami. Služba slouží také k účasti v internetových aukcích, soutěžích a odebírání emailových zpravodajů. Některá část Služby může mít svůj provoz upraven dalším smluvním ujednáním, které je nezávislé na tomto smluvním ujednáním.
 2. Uživatel smí Službu používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do diskusních částí svých webů a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci diskusního fóra či jiných částí Služby v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání.
 3. Služba není určena ke zveřejňování nabídek komerční povahy, ke zveřejňování odkazů nijak nesouvisejících s tématem Služby a k využívání pro komerční účely jakýmkoli uživatelem.
 4. Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci Služby, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti eSports.cz, s.r.o., která je zpracovatelem osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou využity pro účely propagace partnerů eSports.cz, s.r.o. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti eSports.cz, s.r.o. Společnost eSports.cz, s.r.o. se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze Služby odstranit.
 5. Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu v rámci Služby má právo využívat veškeré služby na webech eSports.cz, s.r.o. (diskusní fóra, chaty, otázky na vedení, soutěže, aukce, newslettery aj.).
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, které mohou Uživateli vzniknout využíváním nebo naopak neuvyžíváním Služby, její funkčností či zastavením provozu. Uživatel využívá Služby na vlastní riziko a při využívání služby musí brát zřetel k rizikům, která takováto činnost v prostředí sítě Internet přináší.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 9. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli poskytování Služby přerušit nebo zastavit.
 10. V případě některých částí služby může být Uživatel požádán o sdělení podrobných indentifikačních údajů pro autorizaci přístupu k části služby. Tyto údaje jsou využity pouze pro autorizaci a autentifikaci Uživatele a Uživatel je povinen je sdělit úplně a pravdivě. V případě sdělení neúplných či nesprávných údajů může být využití části nebo celé Služby Uživateli odepřeno.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit možnost využívání služby pro kteréhokoli Uživatele v případě, že Uživatel svým chováním poškozuje jiné Uživatele, chová se v rozporu s dobrými mravy nebo poškozuje zájmy Provozovatele či kteréhokoli jiného subjektu.
 12. Uživatel má možnost si pomocí zaslání premium rate SMS aktivovat tzv. "profi registraci". Po aktivaci "profi registrace" má Uživatel přístup k rozšířeným službám včetně možnosti odhlásit si zasílání reklamních sdělení partnerů Provozovatele. Profi registrace je vždy aktivována pro jedno uživatelské jméno a není možné ji deaktivovat. Platbu za aktivaci není možné žádat zpět. Provozovatel se zavazuje zaslat Uživateli na požádání daňový doklad v elektronické podobě za přijatou platbu.
 13. Tato pravidla vstupují v platnost 8. 11. 2009 a platí do odvolání.

eSports.cz, s.r.o.
Jeřabinová 30
Plzeň
32600
IČ: 26340933

souhlasím s podmínkami

Opište kód z obrázku   

V případě problémů s novou registrací pište na
registrace.forumzavináčesports.cz