ZÁPASY ONLINE ► MUŽI: Třebíč - Přerov 1:2 (PP) | JUNIOŘI: Přerov - Litvínov 1:3 | DOROST: Přerov - České Budějovice 3:4 (PP)

Rekonstrukce stadionu: Nahlédněte do plánů stavby

Rekonstrukce stadionu: Nahlédněte do plánů stavby
P ř e r o v - S více než šestitýdenním zpožděním dnes tj. ve středu 20.5.2009 došlo k předání zimního stadionu firmě, která provede jeho hodně diskutovanou rekonstrukci. Jak bude zimní stadion vypadat ? Dnes jsme nahlédli do výkresů a tak Vám v tomto článku z nich ukážeme to podstatné. Termín dokončení rekonstrukce není ale zatím bohužel znám. V dalších článcích vás budeme průběžně informovat o jejím průběhu a budeme pravidelně přinášet foto a videa.
20.5.2009 se konečně po dlouhé době čekání rozeběhla naplno rekonstrukce zimního stadionu v Přerově. V níže uvedených plánech jsou zobrazeny podstatné skutečnosti :Základní stavební program :

úprava ledové plochy a mantinelů
Ledová plocha bude na jižní straně zúžena o 2 metry na rozměr 28 metrů. Kanál na západní straně přivádějící chladící medium bude o to zkrácen, příslušné smyčky odříznuty. Nově budou vybudovány mantinely dle detailu ve výkresové dokumentaci.

Výstavba a úprava tribun
Bude odstraněna ocelová konstrukce galerie tribuny na jižní straně, kde dojde k zúžení ledu. Nově vybudované tribuny na severní (542 míst k sezení) a jižní straně (989 míst k sezení) železobetonové konstrukce budou přisazeny blíže k ledu. Na jižní straně bude přes přístupovou uličku na úrovni ochozu stadionu přístup na pokračování tribuny až k obvodové konstrukci haly. Přístup na jižní tribunu bude průchody z nové přístupové chodby vybudované na jižní straně stadionu. Z chodby budou vést dveře s panikovým kováním na terasu - prostor pro odchod návštěvníků a požární únik - taktéž je tudy zabezpečen bezbariérový přístup invalidů. Pod tribunou budou sklady. Sektory k stání v čelech stadionu zůstanou zachovány. Na východní straně dojde k zaslepení vstupu do dnešní rolbovny mobilní skládací tribunou na stání - rolbovna bude moci poté sloužit jako sklad. Severní horní tribuna bude při zachování nosné konstrukce přestavěna tak, aby se na ní nastupovalo ze shora, čímž dojde k lepší viditelnosti návštěvníků. Kapacita tribuny bude 400 míst k sezení. Z tribuny bude vybudováno na severní fasádě únikové požární schodiště. Dnešní nevyhovující schody na tribunu budou nahrazeny dvouramennými vyhovujícími. Rohy na západní straně budou vyplněny plošinou pro vozíčkáře. Využití rohů pro tribuny na západní straně neumožňuje kanál na chlazení. Stupně nově budovaných tribun budou provedeny z prefabrikovaných stupňů (lavic) z lehčeného betonu.

Sociální zázemí pod VIP prostory
V přízemí objektu budou rekonstruovány v obou křídlech toalety pro muže a ženy. Ve střední části budou upraveny na obou stranách bufety. V levé části bude vybudováno i zázemí zaměstnanců bufetů s příslušným sociálním zařízením. Vzhledem k úpravám galerií tribun ze kterých je přístup do VIP tribuny bude pro zlepšení provozu vybudováno na východní straně venkovní schodiště, které umožní samostatný vstup nezávisle na provozu stadionu.

Úprava vstupu, výstavby bufetu a sociálního zázemí na západní straně
Vlivem odstarnění galerie jižní tribuny bude upraven prostor pokladen, který může případně sloužit i k prodeji suvenýrů a dresů místního klubu. Krček za schodištěm spojujícím halu s hotelem v úrovni ochozu bude zrušen a na jeho místě vybudován bufet, jehož provoz by měl být jak v době zápasu, tak by byl možný i v průběhu celého provozu stadionu dle uvážení provozovatele. Bufet bude i nad prostorem vrátnice a zabere část dnešního přístupovího prostoru. Vstupní dveře do haly budou umístěny blíže k pokladnám. Celý prostor bude zastřešen lehkou konstrukcí. Vyřeší se tím problémy s odvedením dešťových vod z prostoru průjezdu. Za prostorem bufetu budou nově vybudovány v prostoru mezi opěrnou zdí a stěnou haly prostory toalet personálu, mužů a žen. Prostor dnešní bateriovny zůstane zachován a projde rekonstrukcí, v přední části se obnoví brusírna. V původním místě bude též znovu vybudována pokladna, ketrá bude též sloužit jako fanshop.

Strojovna
V severní tribuně bude vybudován průjezd k objektu strojovny. Průjezd musí mít průjezdnou výšku 280 cm kvůli rolbě. Před objekty transformační stanice a strojovny bude nově vybudován i na místě dnešního zázemí rolbařů objekt, kde bude stání rolby, sněžná jáma, dílna a nové zázemí rolbařů. Objekt bude průjezdný a tím se umožní přístup vozů do velikosti přibližně dodávky přímo na ledovou plochu.

Vegetační úpravy okolí
Úpravy vegetace se budou týkat pouze prostoru u nástupu na jižní terasu u hlavního vstupu a to upravení zatravnění terénu a dále v okolí nově vybudovaných objektů po dostavění.Bohužel dojde k velkému snížení kapacity stadionu, v dolních řadách bude sedět při zápasech maximálně 1531 diváků a v horních řadách, která bude jen na severní straně dalších 400. Místa na stání budou především za brankami a při ploše 0,5 m x 0,42 m jich bude 878. K tomu bude na stadioně 12 míst pro invalidy. Spolu s hosty ve VIP salonku se na zimní stadion vejde stěží 3000 lidí. Konečný termín prací na rekonstrukci přerovského zimního stadionu zatím ještě není známý. O dalších aktivitách kolem náročných úprav hokejového stánku přerovských Zubrů Vás budeme průběžně informovat.Vysvětlivky k plánům: bílé sedačky mají šíři 50 cm, šedé 60 cm.


Půdorysy


Obrázek 1: půdorys celého zimního stadionu. Vzhledem k velikosti plánu není celkový pohled na obrázku příliš dobře viditelný.

obr 1


Obrázek 2: detail severozápadního rohu stadionu (napravo od nynější světelné tabule)

obr 2


Obrázek 3: detail jihozápadního rohu stadionu (nalevo od nynější světelné tabule)

obr 3


Obrázek 4: detail jihovýchodního rohu stadionu (nalevo od VIP salonku)

obr 4


Obrázek 5: detail severovýchodního rohu stadionu (nalevo od VIP salonku)

obr 5


Plán hlediště


Obrázek 6: celkový plán hlediště

obr 6


Obrázek 7: detail západní části severní tribuny(tribuna nad trestnou lavicí poblíž světelné tabule)

obr 7


Obrázek 8: detail východní části severní tribuny (tribuna nad trestnou lavicí poblíž VIP salonku)

obr 8


Obrázek 9: detail východní části jižní tribuny (tribuna nad střídačkami poblíž VIP salonku)

obr 9


Obrázek 10: detail západní části jižní tribuny (tribuna nad střídačkami poblíž světelné tabule)

obr 10


Řezy některých stran


Obrázek 11: celkový řez východní stěnou (u VIP salonku)

obr 11


Obrázek 12: jižní část řezu východní stěnou

obr 12


Obrázek 13: severní část řezu východní stěnou

obr 13


Obrázek 14: řez severní stěnou - západní část(tribuna nad trestnou lavicí poblíž světelné tabule)

obr 14


Obrázek 15: řez severní stěnou

V průběhu víkendu některé části plánů ještě zvětšíme, aby byly vidět ještě detailněji a umístíme do fotogalerie